ประชาสัมพันธ์

#

ข้าราชการและทหาร กรมข่าวทหารเรือประมาณ 30 นาย ร่วมพัฒนาวัดหงส์รัตนารามฯ  

รายละเอียด

#

#

บรรดาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงธนบุรี มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกเดือน

รายละเอียด

#

#

ประเภทของกฐิน การทอดกฐินที่ปฏิบัติกันในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แยกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภทคือ กฐินหลวง และ

รายละเอียด

#