งานการศึกษา

สำหรับการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นการตรวจวิชากระทู้ธรรมโดยพระภิกษุจากวัดต่างๆในเขตปกครองภาค ๑ มี จังหวัดปทุมธานี นนทบุรีและสมุทรปราการ

รายละเอียด

#

การตรวจข้อสอบธรรมศึกษา โดยใช้กำลังทหารประมาณ ๒๐๐ นาย วันพุทธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ  

รายละเอียด

#

การตรวจข้อสอบนักธรรมตรี ประจำปี ๒๕๕๖ ของคณะสงฆ์ภาคที่ ๑ ณ วัดหงส์รัตนารามฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียด

#

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณร ในการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐ รูป สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘๖-๙๐๗-๑๙๔๒ […]

รายละเอียด