ประวัติความเป็นมาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

#

เพิ่มเติม >>>พิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ น้ำมนต์ คือน้ำที่ผ่านพิธีน้ำมนต์มาแล้ว น้ำที่เสกเพื่ออาบ กิน หรือประพรม เป็นต้น ใช้ว่าน้ำมนตร์ ก็มี น้ำมนต์ ปกติจะสำเร็จด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ในงานพิธีมงคลต่างๆ หรือการเสกของพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ผู้ทรงวิทยาคุณ กล่าวคือผ่านการทำสมาธิที่แน่วแน่และพระปริตที่เป็นมนต์ทางศาสนามาแล้ว น้ำมนต์ […]

รายละเอียด
#

วัดหงส์รัตนารามนี้  เมื่อครั้งเดิม สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดราษฎร์ในท้องถิ่นนอกกรุงก็ตาม แต่ฐานะของวัดเป็นวัดเศรษฐีสร้างต้องมีความเป็นหลักฐานพอเหมาะพอสมกับพื้นที่บ้านเมืองในยุคนั้น แต่ความสำคัญก็ต้องเป็นวัดเด่นอยู่ในท้องที่นี้ เพราะเป็นวัดติดอยู่กับตัวเมืองธนบุรีอันเป็นหัวเมืองเมืองหนึ่ง ครั้งนั้นยิ่งเรียกชื่อวัดว่า ”วัดเจ้าขรัวหง” ด้วยแล้วก็ประกาศความเป็นหลัก ฐานและความเป็นปึกแผ่นให้แก่ตัววัด และปลูกความนิยมได้ไม่น้อยในหมูประชาชน ไม่ต้องอาศัยเหตุการณ์ในยุคต่อมาเข้าประกอบ   วัดหงส์ฯ  ก็เป็นวัดอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยแล้ว  เพราะเหตุผู้สร้างเป็นเศรษฐีน่าจะเหนียวแน่น   […]

รายละเอียด
#

พระพุทธรูปทองโบราณองค์นี้  มีรอยจารึกสกัดเป็นตัวอักษรไว้ที่ฐาน  ทีข้อความตามที่นายฉ่ำ  ทองคำวรรณ  บรรณารักษ์โท  กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร  ผู้เชียวชาญการอ่านถ้อยคำปัจจุบันพร้อมทั้งให้ความหมายอธิบายคำเดิมให้รู้เข้าใจในปัจจุบันนี้ด้วย  ดังต่อไปนี้   คำอ่านจารึกบนฐานพระพุทธรูปทองในพระวิหาร วัดหงส์รัตนาราม  จังหวัดธนบุรี    เขียนตามต้นฉบับ                                       […]

รายละเอียด