ปูชนียวัตถุและสถานที่สำคัญ

#

พระพุทธรูปทองโบราณองค์นี้ เดิมเป็นพระหุ้มปูนมีพระลักษณะเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์  ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลังพระอุโบสถซึ่งชำรุดทรุดโทรมหักพังใช้การไม่ได้จนคนทั้งหลายเรียกว่า  “วิหารร้าง”  ทั้งนี้เพราะไม่ใช่เพียงแต่ชำรุดทรุดโทรมหักพังเท่านั้น  ยังรกรุงรังด้วยเศษอิฐและไม้กับมีเครือเถาและต้นไม้ขึ้นปกคลุมด้วย  ต่อมาเมื่อพระสุขุมธรรมาจารย์ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้  จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดและจัดการให้มีความเรียบร้อย ตัววิหารนี้จึงมีสภาพพอที่จะเห็นได้ภายในและพอที่จะเข้าออกได้  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๙๙  การณ์จึงปรากฏขึ้นว่า  […]

รายละเอียด

#

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์นวโลหะ  เรียกกันว่า  “หลวงพ่อแสน”  เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย  หน้าตักประมาณ ๒ ศอกเศษ  หรือประมาณ ๒๕ นิ้วครึ่งเป็นโลหะเนื้อสัมฤทธิ์สีทองต่างกันเป็น ๔ ชนิดดังนี้  เบื้องพระศอตอนบทจนถึงพระเศียรและพระพักตร์สีทองเป็นนวโลหะสัมฤทธิ์แก่  เบื้องพระศอตอนล่างลงมาจนถึงพระองค์ และฐานรองสีทองสัมฤทธิ์เนื้ออ่อนกว่าตอนพระเศียรและพระพักตร์  […]

รายละเอียด

#

พระอุโบสถ    ตัวพระอุโบสถสร้างแบบก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง  ๑๙.๕๐  เมตร   ยาว ๔๒  เมตร   หลังคาเป็นมุขลด  ๒ ชั้น   ประดับช่อฟ้า   ใบระกาหน้าบันทำเป็น ๒  ชั้น   ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ  […]

รายละเอียด

#

ประวัติวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ชั้นและที่ตั้งของวัด  วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง)  แขวงวัดอรุณ  เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร เขตวัด   วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  […]

รายละเอียด