ตรวจข้อสอบธรรมศึกษา


สำหรับการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นการตรวจวิชากระทู้ธรรมโดยพระภิกษุจากวัดต่างๆในเขตปกครองภาค ๑ มี จังหวัดปทุมธานี นนทบุรีและสมุทรปราการ