ตรวจข้อสอบธรรมศึกษา

การตรวจข้อสอบธรรมศึกษา

โดยใช้กำลังทหารประมาณ ๒๐๐ นาย วันพุทธที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ