ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

การตรวจข้อสอบนักธรรมตรี ประจำปี ๒๕๕๖ ของคณะสงฆ์ภาคที่ ๑

ณ วัดหงส์รัตนารามฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖