การอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณร ในการอบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕๐ รูป สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘๖-๙๐๗-๑๙๔๒ , ๐๒-๘๙๑-๑๑๑๓