จิตอาสา (Public Consciousness)

ข้าราชการและทหาร กรมข่าวทหารเรือประมาณ 30 นาย ร่วมพัฒนาวัดหงส์รัตนารามฯ