จิตอาสาเพื่อสังคม

บรรดาเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงธนบุรี
มาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำทุกเดือน