พระอุโบสถ

พระอุโบสถ    

ตัวพระอุโบสถสร้างแบบก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง  ๑๙.๕๐  เมตร   ยาว ๔๒  เมตร   หลังคาเป็นมุขลด  ๒ ชั้น   ประดับช่อฟ้า   ใบระกาหน้าบันทำเป็น ๒  ชั้น   ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ  ชั้นบนประดับลายรูปหงส์  ชั้นล่างทำเป็นพื้นเรียบเจาะเป็นช่อง ๔  เหลี่ยม  ๒  ช่อง   ภายในช่องประดับด้วยลายปูนปั้นปิดทองรูปหงส์หันหน้าเข้าหากันประดับอยู่บนพื้นทานสีแดงชาด  ถัดจากหน้าบันลงมาเป็นมุขยื่นออกมาค้ำด้วยเสาระเบียงรายรอบพระอุโบสถ  คันทวยทำเป็นรูปหงส์ซุ้มหน้าต่างเป็นลวดลายปูนปั้น  ด้านหน้ามีประตู ๓  บาน  บานตรงกลางเป็นบานใหญ่  บานข้าง ๆ   มีขนาดเล็กกว่า  มีลวดลายปูนปั้นประดับที่ซุ้มประตูด้านหลังมีประตู  ๒  บาน  รอบพระอุโบสถมีระเบียงล้อมรอบ

พระอุโบสถ มีลักษณะแบบพระอุโบสถในสมัยกรุงศรีอยุธยา  กล่าวคือ  ภายในพระอุโบสถกว้าง  มีเสาอยู่ด้านข้างพระอุโบสถทั้ง ๒ ข้าง  เสาประดับด้วยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งเป็นรูปพันธุ์พฤกษา  ฐานเสาเป็นลายเชิง ผนังพระอุโบสถด้านในเหนือระดับหน้าต่าง เป็นจิตรกรรมรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่งลายดอกไม้   ประดับอยู่บนพื้นสีดำ   ภาพเขียนระหว่างช่องหน้าต่างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ  “พระทศชาติ”

 
พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ศิลปะในสมัยอู่ทอง (เป็นปูนปั้นลงรักปิดทอง)  ขนาดหน้าตักกว้าง  ๒.๖๐  เมตร  สูง  ๓.๕๐  เมตร  ไม่มีพระนามและไม่ทราบประวัติว่าสร้างขึ้นในสมัยใดจึงสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา